Home

Gigantomakhia


Griekse goden zijn in het het geschiedenisverhaal van Genesis, boek zes, opgenomen.

Voorafgaande aan de grote vloed vindt een Gigantenstrijd plaats.

Volgens Ovidius ontstaat ieder vorm uit een andere. De etsserie Gigantomakhia is vanuit deze zienswijze gemaakt.

Voor het construeren van christelijke beelden is geput uit bekende religieuze voorstellingen. Zo is in de catacomben van het Vaticaan de oudste afbeelding van Christus te vinden. Daar heeft hij de gedaante aangenomen van Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon.

Sol Invictus heeft  hier, op de achtste ets, de gedaante aangenomen van de Wagenmenner van Delphi.

De negen etsen zijn over elkaar heen afgedrukt. Hierdoor ontstaan verschillende raakvlakken tussen de beelden.

Zo blijkt Sol Invictus een leeuw, een vis, een stier, Longinus, en Poseidon - de God van de zee, in zijn teugels te houden.

De strijd van de Giganten is ook het onderwerp in de serie etsen Twa Friezen.

Contact
Joost Witte, Harlingen 2009