Home

Twa Friezen

Twa Friezen is een serie droge naald etsen waarin twee friezen, het Tapijt van Bayeux en het Altaar van Pergamon, zijn verweven.

Het Tapijt van Bayeux is een borduurwerk uit 1066 dat verhaalt over de overwinning van de Normandische Willem de Veroveraar op de Engelse koning Harold II Godwinson. Harold sterft door een pijl in zijn oog. Langs de onder- en bovenrand, worden de historische gebeurtenissen in parallelle verhalen gespiegeld.

Het Altaar van Pergamon is een marmeren tempel uit de tweede eeuw voor Christus waarop de strijd van de Goden en de Giganten is weergegeven. Het verbeeldt de overwinning van Attalus I op de Galaten. De geschiedenis is hier direct gemythologiseerd.

Er zijn overeenkomsten op de beide Friezen te zien. Er wordt gevochten met de mannen uit het noorden. Macht wordt gelegitimeerd door de gevechten te vervlechten met betekenisgevende verhalen. Alle partijen worden met empathie weergegeven.

Rode draad in de etsserie is een golfbeweging. Voor de Goden van Pergamon op het Oost- Zuid en Noordfries heb ik hun afbeeldingen op rood- en zwartfigurig aardewerk gebruikt. Ook het Latijn is van potjes. Er komen twee Friezen voorbij: Grutte Pier en Maurits Escher.

De geschiedenis van Friesland zit vol zwarte gaten. Twa Friezen is een reconstructie met als doel, uit zo’n zwart gat, licht te laten ontsnappen.


Contact

Joost Witte, Harlingen 2010