Home

Aardverschuivingen


Aardverschuivingen

Verschillende etsplaten convergeren, divergeren en transformeren als aardschollen op tektonische drift.

De etsen in deze serie van drie bladen zijn afkomstig van zes continenten:
Weerborstels
The Book of Dead
The Way of all Flesh
Ovidius Metamorfosen

The Birth of PA (Pallas Athena)
ABC
Een kenmerk van deze contingente werelddelen is dat de betekenis van de afbeeldingen door de context is bepaald.

De afdrukken zijn op drift geraakt, waarop nieuwe ketens en bekken zijn ontstaan en in kaart zijn gebracht. Elke kaart is samengesteld uit zes etsplaten.
Het blijkt niet mogelijk te zijn om de aarde zonder vervormingen weer te geven op een plat vlak.

Door middel van generalisatie (vergroting, vereenvoudiging, samenvoeging, weglating, verplaatsing, selectie, semantiek en classificatie) is het karakter van de afbeeldingen verschoven.


Pangea Panta Rhei

In de land- en zeekaarten die de hier nieuw gevormde gebieden ontvouwen, staat het iteratieve proces van de geo-visualisatie centraal: de herhaling van de kenmerken en spreiding van punten, lijnen en vlakken maakt de veranderlijkheid van het zicht op de wereld aanschouwelijk.


"Mooi", merkte hij tenslotte op. - Jürg Federspiel, Geographie der Lust,1989.

Afmetingen 52/72 cm

Papier Salland 300 grams

Inkt Charbonnel Aqua Wash Noir Luxe CContact

Joost Witte, Harlingen 2012